בעמוד זה התהליך המלא של הביצוע. במידה ויוזמנו יותר משלושה סרטים שיצולמו ביום אחד, המחיר משתנה בהתאם.